March 8, 2009

Q & A's Regarding Dawat-e-Islami

QuestionAnswer
 
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat ke paak-o-hind ke musalmanon ke baray main ta'assuraatListen
Kya koi islami bhai parday main rehkar islami bahnon se bayan ya madani mashwara kar sakta hai?Listen
Islami bahnain phone ke zaree'ay mashwara ya shar'i masa'il pochain tu ?Listen
Kya islami bhai bhi apnay apnay mumalik main madani muzakray karsaktay hain?Listen
Markaz Ki Ita'atListen
Dawat-e-Islami ke madani mahol main "Madina Madina" pukartay hain, iski  wazahat farmaen?Listen
Dawat-e-Islami ke madani mahol main majalis ke qayam ka kya maqsad hai aur inki haajat kyon paish ayi?Listen
Majalis main shamil karnay ke liye islami bhaiyon ki qabiliyat ka meyar, aur tareeqa-e-kaar kya hona chahiye?Listen
Kya majalis ke nigan-o-araakeen qafilon ke liye bhi infiradi koshish karain?Listen
Yeh kesay malom ho ke fulan kis quality ka islami bhai hai?Listen
Majalis ke Nigran-o-Araakeen ko madani markaz se li hui ya chanda ki hui raqmon ko kharch karnay main kya kya ehtiyaatain karni chahiyen?Listen
Jis majalis ke tahat tankhaah dar amla ho us majlis ke nigraan-o-araakeen ko amlay ke saath kaisa rawayya ikhtiyaar karna chahiye?Listen
Jin islami bhaiyon ko sobai ya shahar satah ki majlis ki nigrani ya rukniyyat milti hai basa auqaat unka andaz haakimana aur rubdaar hojata hai, kya aisa karna durust hai?Listen
Kisi bhi majlis ki kul muddat kitni hoti hai?Listen
Kisi majlis ke nigran ko usi majlis ka rukun bana diya jaye ya majlis se faarigh kardiya jaye tu aisi soorat main unka andaz kya hona chahiye?Listen
Baaz majalis ke islami bahi aapas main bahut bay takalluf hojatay hain aur hansi mazaq kartay hain, kya is se dosray islami bhaiyon par bura asar nahi parta?Listen
Majlis ke nigran ko Araakeen se madani kaam kis tarah lena chahiye?Listen
Majlis main nigran-o-araakeen sabhi hotay hain, magar baaz nigran-e-majlis khud hi tamam kaam kartay hain, is baray main kuch irshad farmayenListen
Baaz auwqaat ek islami bhai ek se ziada majalis main hotay hain, kya is se us islami bhai ki karkirdgi muta'assir nahi hoti?Listen
Kya har majlis main madani aalim ka hona zaruri hai?Listen
Kya majalis ke nigran-o-araakeen ko apnay shuba jaat ke saath saath apnay alaqay main bhi madani kaam karna chahiye?Listen
Majalis ke nigran-o-araakeen har kaam karnay se pehlay mashwara kartay hain kya is main koi hikmat hai?Listen
Majalis ke nigran-o-araakeen main ikhtilaaf honay ki soorat main kya karna chahiye?Listen
Majlis-e-Maktoobat-o-Taweezat-e-Attariya bananay main kya kya hikmatain hain?Listen
Apki pasandeedah majalis kounsi kounsi hain?Listen
Baaz islami bhai alaqon main madani kaamon main mashghool hain aur baaz islami bhai majalis ke madani kaamon main mashghool hain, in main se tanzeemi ahmiyat ziada kis ko haasil hai?Listen
Majlis-e-Tahqeeqat-e-Shar'iiya ke qayam ka kya maqsad  hai?Listen
Majlis-e-Tahqeeqat-e-Shar'iiya mazeed kin masaa'il par tahqeeqat kar rahi hai?Listen
Ek nigran par apnay matahat ke baray main kya kya huqooq hain? is baray main kuch irshad farmayen?Listen
Dawat-e-Islami kyon maa'rooz wujood main ayi?Listen
Baal bachun ko dawat-e-islami ke madani mahol se kis arah wabasta karain?Listen
Madani kaamon ke doran kabhi kabhi sakht mushkilat darpesh aati hain, kabhi ghar walon ki taraf se aur kabhi ma'aashray ki taraf se, ab rukawat aati hai tu dil tootnay lagta hai, Is Moga'e par kya karna chahiye?Listen
Dawat-e-Islami ka madani kaam kis niyyat se karna chahiye?Listen
Ma'zool nigran ka tarz-e-amalListen
Agar mughlim ko awaam na marain tu uska dil khul janay ka andesha hai?Listen
Tanzeeman rothay howe ko mananay ka tareeqaListen
Dosray halqay main Madani Kaam karnay k liye jana ho tu?Listen
Kya Dawat-e-Islami ka phone, stationary wagherah apnay zaati istemal main lasaktay hain?Listen
Dawat-e-Islami ki Majlis-e-Shoora se harj rakhnay main harj nahi.Listen
Jis par tanzeemi pabandi ho usay bahal karnay ka ikhtiyaar kis ke paas hai?Listen
Imama utarnay ka ikhtiyar kis ko hai?Listen
Dawat-e-Islami ke Naat Khuwan ka kirdar kaisa ho?Listen
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat ne Dawat-e-Islami ka kaam kis tarah shuro farmaya?Listen
Dawat-e-Islami ka madani kaam barhanay ke liye ?Listen
Islami bahnon ke liye Dawat-e-Islami ke madani kaamon ke auwqaat?Listen
Raat ke bajaye din main madani kaam ki tarkeebListen
Dawat-e-Islami ke zimmedaraan ki shikayat ka tareeqa-e-tanzeemi tarkeeb.Listen
Tanzeemi Zimmedari bakhushi qubool karainListen
Dawat-e-Islami main istiqaamat kesay milayListen
Imaama Shareef ke rung ke baray mainListen
Dawat-e-Islami ke qayaam ka maqsadListen
Kya madani kaam par pakar dheeli nahi hogae?Listen
Dawat-e-Islami walay apnay aapko ghair siyasi kyon kehtay hain?Listen
Tanzeemi soch kis ko kehtay hain?Listen
Dawat-e-Islami wala honay ki alamaatListen
Dawat-e-Islami main shaksiyat ko ahmiyat haasil hai ya Madani kaam ko?Listen
Taajir Dawat-e-Islami ke madani kaam kis tarah karay?Listen
Dawat-e-Islami ke nizam aur markazi Majlis-e-Shoora ke madani kaam se aap kis hudd tak mutma'in hain?Listen
Rozana do ghantay Dawat-e-Islami ke madani kaamon par kis tarah dain?Listen
Apnay nigran ya peer sahib ko khush karnay ke liye madani kaamon main hissa lena ikhlaas ke manafi hai ya nahi?Listen
Nigran ko isliye tuhfa diya ke ye nekyon main mujhse aagay hain aur murshid ke qareeb hain Listen
Baaz mubal'ligheen madani kaamon main sust par jatay hain aur shikayatan kehtay hain ke main ne bahut koshish ki magar Kamyaab na hui, kya karun? humari baat log nahi mantay, Hum madani kaam kis tarah karain?Listen
Baaz alaqon main madani kaam karnay walay bahut kam hotay hain. mukhalfat ka zor aur tanon ka shor, kaam karnay ki himmat nahi hoti, koi mufeed mashwara inayat farmayen.Listen
Jis alaqay main masjid ke imam-o-intizaamiya suuni honay ke baawajod Dawat-e-Islami ke madani kaam aur madani qaflon ke qayam ki ijazat na dain, tu wahan madani kaam kis tarah kiya jaye?Listen
Dawat-e-Islami siyaasat main hissa kyon nahi leti?Listen
Tableegh-e-Qur'an-o-Sunnat ki Aalamgeer tahreek Dawat-e-Islami ki ibtida kya kabhi apke zahan se ye suwaal guzra ke main akaila kya kya karunga? aur kya aapko Dawat-e-Islami ki Dunya bhar main is qadar phalnay phoolnay ki ummeed thi?Listen
Baaz islami bhai duty ke silsilay main door daaraz ke alaqon main jatay hain, aur madani kaam ki taraf tawajjah nahi rehti aur wo apnay peshawarana kaamon main mashghool hojatay hain, wapsi par thakan ke baa'is madani kaamon main susti hoti hai, aisay islami bhaiyon ke liye chand madani phool irshad farmadain.Listen
Baaz islami bhai naukri ke baa'is duty timing mainimama shareef nahi pahentay aur phir ahista ahista ye apna ma'mool bana letay hain yani kabhi kabhar ek do maah baad imama pahen liya aisay islami bhaiyon ke liye madani phool irshad farmayen.Listen
Dawat-e-Islami ke ghair siyasi honay ke government aur awami satah par kya kya fawa'id hain?Listen
Alhumdulillah (Azzawajal) Dawat-e-Islami walon ke aqaa'id ain qur'an-o-sunnat ke mutabiq hain magar phir bhi kuch loh hum ko mushrik-o-bid'ati kehtay hain, unko kaisay mutma'in karain? aur unke liye kya hukm hai?Listen
Kya Dawat-e-Islami firqa waariyat ko furoogh de rahi hai?Listen
Dawat-e-Islami walay katha'i/brown rung ki chadar kyon istemal kartay hain?Listen
Dars-e-Nizami se wabasta islami bahnon ka madani kaamon main kya kirar hona chahiye?Listen
Jis madani kaam ki targheeb aapnay abhi irshad farmai, us madani kaam ko karnay ka tareeqa kya hona chahiye?Listen
Agar bilfarz islami bahnon ki mushawrat tak bhi hum nizam ke tahat puhancch gaye aur tab bhi humara mas'ala hal na howa tu, ab kya karain?Listen
Ye jo madani nuskhay ap ne irshad farmaye ye tu un islami bahnon ke liye hain jinke yahan munnay ke abba mojod hoon, Waalid aur bhai inhe kis tarah madani mahol ki targheeb dilaye jaye?Listen
Madani markaz ke mutabiq islami bhai isha ke baad do ghantay ke andar andar ghar chalay jayen aur islami bahnain maghrib se pehlay tamam tanzeemi kaam khatam kar ke ghar chalay jana chahiye, agar iske bawajoud koi islami bahan iski khilaf warzi karti hai tu uske saath deegar islami bahnon ko kya karna chahiye?Listen
Ek Mu'allima apnay taalbaat ki tanzeemi aur ikhlaaqi tarbiyat kesay karay?Listen
Baaz islami bahnain aapas main gehri dostiyan karleti hain, tu kya is tarah ki dostiyon se khush hotay hain?Listen
Mu'allimaat aur taalbat ke liye bhi madani kaamon ke hadaf hain?Listen
T.V par aanay walay beshtar Naat Khuwan Dawat-e-Islami ke Naat Khuwan kehlatay thay, aur ab bhi yeh ta'assur paya jata hai ke ye Dawat-e-Islami ke Naat Khuwan hain.Listen
Jo Naat Khuwan markaz ki tarkeeb main nahi hain wo sabz imama bhi pahentay hain aur raat bhar mehfil bhi kartay hain unke liye aap kya farmatay hain? aur un ilaqon ke nigranon ko aap kya irshad farmatay hain? Listen
Ye Afwah kahan tak durust hai ke dawat-e-islami ka madani markaz T.V par apnay muballigheen ki tarkeeb bana raha hai?Listen
Dawat-e-islami ka madani maqsad kya hai?Listen
Sust aur rothay howe islami bhaiyon ko madani kaamon main masroof karnay ka tareeqa irshad farmadainListen
Is Madani maqsad ki wazahat farma dijeyeListen
Is maqsad ko panay ke liye Dawat-e-Islami ka mahol kyon zaruri hai?Listen
Baaz Islami bhai imama shreef nahi pahentay aur darhi shareef rakhnay main bhi susti kartay hain, aur uzr ye hota hai ke jahan hum kaam kartay hain wahan par haalat muwaafiq nahi hain, unka yeh uzr paish karna kaisa hai?Listen
Aaj tu do ghantay walay madani in'aam par amal nahi horaha?Listen
Dawat-e-Islami ek ghair siyasi tehreek hai, magar baaz loag kehtay hain ke anqareeb Dawat-e-Islami siyasat main ajaegi, Ye kahan tak durust hai?Listen
Aaj kal Dawat-e-Islami wala Naat Khuwani kartay hain aur ka'i Sabz imamay walay is main shareek hotay hain, Is ke baaray main aap kya irshaad farmatay hain?Listen
Main Dawat-e-Islami ka madani kaam Madani markaz ke usolon ke tahat karna chahta hoon, aur tarbiyyat haasil kar na chahta hoon.Listen
Daar-ul-uloom aur madaris main madani kaam kaise kiya jaye?Listen
Dawat-e-Islami ki tamam majalis ek khaas muddat ke liye kyon banai jaati hain?Listen
Majlis-e-Shoora se kya muraad hai?Listen
Dark Green Imama pahenna tanzeemi tor par kaisa hai?Listen
Imamay ki khoobsurat barhanay ke liye jo karhai waghera ki jaati hai wo kaisa hai?Listen
Suna hai aksar mudarriseen-o-naazimeen madani kaam nahi kartay, ye kahan tak durust hai?Listen
Madani tarbiyyat ke zimmadar islami bhai ko tarkeeb ke islami bhaiyon ke saath kaisa rawayya rakhna chahiye?Listen
waqf ke islami bhaiyon ke saath narmi se paish ayen, agar ye baara maah safar karnay walay islami bhai madani markaz ke jadwal ke mutabiq arkeeb nahi banatay yaa bar bar samjhanay ke bawajod akhrajat aur deegar mu'amlaat main bahtari nahi latay tu zimmedaran in ke saath kis tarah tarkeeb banaen?Listen
Aap apnay bayanat, madani muzakron ki cassetes aur rasaa'il parhnay par itna zor detay hain, Kyon?Listen
Aksar madani qaflay walay islami bhaiyon ko hathon haath safar ke liye raazi karletay hain, magar alaqay walay islami bhaiyon ko rok letay hain ye keh kar ke jb hum safar karain tu aap humaray saath safar kijeyega, Is ke baray main irshad farmayen?Listen
Kaseer sahaba-e-karam aur auliya-e-uzzam (Ridwanullah hi ta'ala alaihim ajma'een) aisay hain jinhon ne ghar baar chor kar raah-e-khuda (Azzawajal) safar ikhtiyar kiye aur apnay watan se door daraz maqamat par hi safar-e-aakhirat ikhtiyar kiya, kya Dawat-e-Islami ke muballigheen ki bhi aisi misalain milti hain?Listen
Baaz auwqat shahar mushawrat, ya alaqai ya halqa mushawrat ki taraf se jo waqt diya jata hai, aam tor par madani mashwaa un auwqaat main khtam nahi hota, aur basa auwqaat waqt ke guzar janay ke bawajod kai kai ghantay tak madani mashwara khtam nahi hota aur zaili halqa zimmedaran aur deegar islami bhai naraz hojatay hain, baraye karam madani mashwaron ka muqarra waqt bhi irshad farmayen.Listen
madani mashwaray ke liye tu nigran apnay matahat ko talab kartay hain, kya Dawat-e-Islami ke mutabiq har kaam ke liye talab kar ke hi kaam kiya jaye ya az khud bhi jakar kaam karnay main fawa'id poshida hain?Listen
Aisay matahat ke baray main aap kya farmatay hain?Listen
Tarkeeb ke islami bhai jis tarah tanzeemi umoor main nigran ki itaa'at kartay hain kya gharailo aur zaati kaamon main nigran ki baat maan na chahiye?Listen
Abahi aapnay ye farmaya ke Dawat-e-Islami ke madani kaamon main yun gumm hojeye, ke aapko apna tasakkhus na ho, Is se kya murad hai?Listen
Aakhir wo koun se aisay awaamil hain ke jis yeh zaahir ho ke ye apni alag se shaksiyat bana kar apnay mamulat chala rahay hain?Listen
Kya tanzeemi nazm-o-zabt ka matlab sirf sar jhuka kar pichay pichay chalna hai? agar kisi poicy ya faislay par dil mutma'in na ho tu kya kiya jaye?Listen
Jami'atul Madina ki muqarrar karda chuttiyon main koi ustad kisi aur jagah ijara par kaam kar sakta hai ya nahi? aur kya yeh ijaray par ijara nahi kehlaega?Listen
Fi zamana ehyaa-e-deen ki bahut saari tanzeemain mojoad hain magar yeh kyon kaha jata hai ke Dawat-e-Islami jesi koi tehreek nahi, isay aur tehreekon par tarjeeh di jati hai?Listen
Dawat-e-Islami tanzeem hai ya tehreek?Listen
Dawat-e-Islami main mustahibbat par is qadar sakhti kyon ki jaati hai?Listen
Ye kehna kahan tak durust hai, ke Dawat-e-Islami siyasat main nahi ayi, tu mulk ka nizam kesay theek hoga?Listen
Jo koi Dawat-e-Islami ke madani mahol se wabasta ho, tu kya wo kisi aur tanzeem main kaam kar sakta hai kya?Listen
Dawat-e-Islami walay safaid imama kyon nahi bantay ke yeh sarkar se saabit hai?Listen
 
(To download answers Right Click on the link and select Save target As.)

0 comments:

Dawat-e-Islami {An International Islamic Propagational Movement of Quran and Sunnah}, Islam, islam, islamic, Dawat-e-Islami, dawateislami, learning, learn, learn islam, learning islam, knowledge of islam, knowledge, famous, movement, movements, Dawateislami blog is an islamic blog here you can search through masnooon duas, Al-Quran, translation, kanzul eeman and many many more islamic information, here you can also watch madani channel and submit your qusetions, requests for kaat online, spritual problems are solved through kaat online, you can also requests for roohani ilaj and ask for taweezat, this blog is completely dedicated to islam and is made to serve Islam, Faizan e Madina, Dawat e Islami, Istikhaara, Masnoon Duas, Quran Translation, Madani Channel, Prayer Timing, Rohaani Ilaaj, Roohaani Ilaaj, AL-Quran, Urdu translation, Tafseer, Kanzul Emaan, Ahlesunnat, Alahazrat, Alahadhrat, Al-Imam, Ahmed Raza, Imam, Imam-e-Ahlesunnat, Ameer-e-Ahlesunnat, Hazrat Sahib, FaizaneSunnat, Haji Mushtaq, Nigran-e-Shura, Ask the Mufti, Q&A, questions and answers, Islamic Library, Urdu Books, Bahar-e-Shariyat, FaizaneAttar, Faizan-e-madina, Tilawat, Hamd, Naat-e-Rasool, Islamic Radio, Durood-o-Salaam, Islamic Forums, Traditional Islamic Forum, Muslim Forum , Sunni Forum, Sunniyat, ahl e sunnah, ahl e sunnat, ahl-e-sunnat, ahl-e-sunnah, ahlesunnah, ahlesunnat, attari, qadri, ya ghous, ya rasoolallah, Ya ghous-e-Azam, Ya GhouseAzam, Ya Rasoolallah, prayer timings, islami namaz, namaz, hajj, roza, fasting, ramazan, islamc teaching, ulama, auliya, friends of Allah, friends of God, Muslims

  © Blog template 'Faizan-e-Madina' by Dawat-e-Islami.blog 2008

Back to TOP